sídlo společnosti / registered office

IČ / Identification number

DIČ / Tax Identification number

Na Zátorách 8/613, 170 00 Praha 7

27880346

CZ27880346

Digitel International s.r.o., se sídlem Praha 7, Na Zátorách 613/8, PSČ 170 00, IČ: 278 80 346, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 123771

Digitel International s.r.o., having its registered office at Prague 7, Na Zátorách 613/8, Post Code 170 00, Czech Republic, Company ID: 278 80 346, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague in Part C, Entry No.: 123771